HEMLARM MED KAMERA – EN TRYGGARE VARDAG FÖR DIG OCH DIN FAMILJ

Att installera ett hemlarm med kamera är inte bara att installera ännu en produkt i ditt hem. Ett hemlarm med kamera från BSAFE365 skapar trygghet. Alla de kunder som vi mött genom åren, som fått inbrott i sina bostäder, vittnar alla om samma sak, känslan av att komma hem och konstatera att något varit inne i bostaden är inte rolig.

Samtidigt ska man ha klart för sig att ett hemlarm med kamera inte på något sätt är en garanti att inte få inbrott i bostaden, men att det avsevärt minskar risken att drabbas av inbrott är högst troligt.

Det är vår erfarenhet, av de vi pratat med, att det hade varit bättre att få veta att någon gått in i huset snarare än att komma hem till en brottsplats. En annan aspekt på detta är att det kan vara direkt farligt att komma hem om inbrottstjuvarna fortfarande är kvar. I dagens samhälle med den urusla uppklarningsprocenten beträffande inbrott får man helt enkelt göra vad man kan själv för att minimera risken för inbrott. Det är viktigast att ni alltid larmar på larmet när ni lämnar bostaden, även om ni bara ska ner till affären eller gå in till grannen. Ett hemlarm med kamera utgör inte bara ett inbrottsskydd, det ger också en form av trygghet. En trygghet att veta när barnen kommer hem från skolan och ger er frid och fröjd när ni är på semester. Skulle man trots allt drabbas av inbrott får man i alla fall veta det. Om ert hemlarm dessutom har kameror kan rätt åtgärd snabbt sättas in. Ofta har hemlarm med kamera även branddetektorer, vilket ger ytterligare en dimension av trygghet. Dessa har som primär uppgift att väcka oss i händelse av brand när vi sover men kan vara direkt avgörande om man är i bostadens direkta närhet. I bästa fall kanske man själv kan släcka innan det utvecklats till en fullskalig brand. Detta är på intet sätt en uppmuntran till att själv agera brandman.

Många leverantörer av hemlarm har även väktarutryckningar. Tyvärr tror många att väktare har befogenheter som gör att de kan agera annorlunda än vi själva, såsom köra snabbare än vad lagen tillåter mm, vilket inte är fallet. En väktares uppgift vid en utryckning och väl på plats är att primärt observera och rapportera. Det ger en trygghet så tillvida att det faktiskt kommer någon som kan förhindra att skadan blir större genom att t ex. tillkalla polis, provisoriskt laga ett inslaget fönster, dra igen dörren eller tillkalla hantverkare. Det är polisens arbete att gripa tjuvar. Ett bra hemlarm gör livet lite enklare för er helt enkelt.

[data-image-id='gourmet_bg']
[data-image-id='gourmet_bg']
[data-image-id='gourmet_bg']
[data-image-id='gourmet_bg']
[data-image-id='gourmet_bg']
[data-image-id='gourmet_bg']
[data-image-id='gourmet']
[data-image-id='gourmet']
[data-image-id='gourmet']
[data-image-id='gourmet']
[data-image-id='gourmet']
[data-image-id='gourmet']
[data-image-id='gourmet']
[data-image-id='gourmet']
[data-image-id='gourmet']
[data-image-id='gourmet']