LARMCENTRAL MED FRIA UTRYCKNINGAR

De flesta aktörer på hemlarms marknaden ansluter sina larm till en larmcentral. Detta är en trygghet eftersom att ett larm alltid tas om hand och att det följs av någon form av åtgärd dygnet runt, alla dagar, året om. En vanlig formulering är larmcentral med fria utryckningar ingår och är naturligtvis en sanning med modifikation. Kostnaden för dessa tjänster är inbakade i din månadskostnad och ofta finns det begränsningar i antal utryckningar per en viss period eller vid upprepade falsklarm. Larmcentral med fria utryckningar är en bra tjänst. Om larmet inte skulle vara uppkopplat mot larmcentral, vad händer då? Vissa hemlarm är tänkta att endast kopplas till användarens mobiltelefon eller till grannar osv. Detta är inte rekommendera eftersom om du själv sitter på ett flygplan eller på annat sätt är ej nåbar samtidigt som din granne är på semester får ju ingen reda på vad som hänt. Det bästa med larmcentral med fria utryckningar är att om du skulle drabbas av inbrott om du befinner dig på semester är att allting åtgärdas, kanske rent av, innan du själv fått veta vad som hänt. Det är en bra och prisvärd tjänst. När du har larmcentral med fria utryckningar kan det vara bra att känna till hur det normalt går till vid utlöst larm. När larmet löser ut meddelas larmcentralen. Meddelandet består oftast av Kund id (hos vem gick larmet), larmkaraktär (vilken typ inbrott, brand osv) och vilken sektion (var i bostaden löstes larmet ut). Larmcentralen tar fram ditt kundkort utifrån ditt kund id och åtgärdsprocessen startar. I normalfallet rings larmplatsen upp, alltså den adress där larmet finns monterat. Vid svar ska denne kunna identifiera sig genom på ett i förväg överenskommet sätt. Kan vederbörande identifiera sig avstannar åtgärden här, kan vederbörande inte identifiera sig fortsätter åtgärdsprocessen, vilket är att ett antal kontaktpersoner rings upp. Dessa kan välja att själva agera eller om de inte vill/kan sker utryckning. Utöver larmcentral med fria utryckningar finns det flera aktörer som även har kameror i sina rörelsedetektorer. Detta är ett sätt att kunna verifiera larmorsak och därigenom minimera risken för onödiga väktarutryckningar. I bästa fall kan dessa bilder även fastställa att det är ett riktigt inbrott och med det som stöd kan man ringa polisen direkt.
[data-image-id='gourmet_bg']
[data-image-id='gourmet_bg']
[data-image-id='gourmet_bg']
[data-image-id='gourmet_bg']
[data-image-id='gourmet_bg']
[data-image-id='gourmet_bg']
[data-image-id='gourmet']
[data-image-id='gourmet']
[data-image-id='gourmet']
[data-image-id='gourmet']
[data-image-id='gourmet']
[data-image-id='gourmet']
[data-image-id='gourmet']
[data-image-id='gourmet']
[data-image-id='gourmet']
[data-image-id='gourmet']