LARMCENTRAL

Har du frågor vid larm? Ring alltid oss först 020-272 333
Lätt att komma ihåg [020-BSAFE365]

LARMÖVERVAKNING MED BILDVERIFIERING

Som kund hos BSAFE365 kan du känna dig extra trygg eftersom alla våra larmpaket; villalarm, lägenhetslarm och hemlarm är uppkopplade till larmcentral. Larmcentralen som är en mycket viktig länk i vår ambition att ge dig en maximal känsla av trygghet. Operatörerna finns alltid tillgängliga dygnet runt, året om oavsett om du är hemma, på jobbet eller på semester. Med hjälp av bildverifiering kan larmcentralen tillsammans med dig, lättare vidta rätt åtgärd och avgöra om ett larm är falskt eller skarpt och undvika onödiga utryckning.

ALLTID RÄTT ÅTGÄRD VID LARM

När ditt hemlarm går följer operatören på larmcentralen en åtgärdsinstruktion. En vanlig rutin är att man ringer er för att kontrollera om ni av misstag utlöst larmet. Svarar inte ni, söker man alla kontaktpersoner som du uppgivit. Observera att och du själv återkallar och avlarmar genom att slå in din personliga kod, återkallas ärendet hos larmcentralen och ingen åtgärd sker. Om ingen kan nås skickar man väktare vid verifierad larm. Om kameradetektor har utlöst larmet kommer operatören att mycket snabbt kunna se vad som orsakat larmet och kan snabbt vidta rätt åtgärd t.ex. larma räddningstjänsten vid verifierad brand.

LARM ASSISTANS

Larm Assistans är ett bevakningsföretag som är auktoriserat av länsstyrelsen och rikspolisstyrelsen i hela riket samt är EU-godkänt.

Larm Assistans hjälper och servar såväl företag som privatpersoner i hela Sverige vad gäller samtliga behov inom bevakningsbranschen och är specialister på larmutryckning samt bevakning och tillsyn.

Larm Assistans har de kortaste inställelsetid vid larmutryckning tack vare våra många bevakningsfordon i sina bevakningsområden. Där Larm Assistans inte har egna bevakningsfordon, så har Larm Assistans rikstäckande samarbetspartners.

NOKAS LARMCENTRALER OCH VÄKTARE

Nokas driver två larmcentraler i Sverige, ett i Stockholm och ett i Göteborg. Larmcentralen är uppbyggda enligt gällande och godkänd SSF-regelverk som omfattar bland annat larmhantering, tillträdesskydd, utbildning av personal, redundans med sekundär central, reservkraft och fysiskt skydd. Båda larmcentralerna är certifierade av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB och revision sker årligen.

Nokas Larmcentral är knutpunkten för alla inkommande larm, ärenden och information hanteras för att skapa ökad säkerhet och trygghet för dig som kund hos BSAFE365. Vid incidenter underrättar vi dig och agerar direkt på det som händer för att minimera skador och kostnader. Nokas larmoperatörer svarar dygnet runt, årets alla dagar, och hanterar över 1,6 miljoner samtal per år.

Nokas är medlem i branschförbundet Säkerhetsbranschen och är certifierade enligt ISO 9001:2008 (kvalitet), ISO 14001:2004 (miljö), och SSF 136:4 (larmcentral). Certifieringen utförs av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB och revision sker årligen.

Alla Nokas Väktare har genomgått utbildning hos branschens eget utbildningsorgan BYA Väktarskolan samt genom intern utbildningsenhet på företaget.

OM LARMET GÅR

Om larmet går så skickas alltid underlag med uppgifter om din hemadress, kontaktuppgifter och bilder till larmcentralen som bedömer vad om hänt och kontaktar dig för bestämma åtgärd. Observera att och du själv återkallar och avlarmar genom att slå in din personliga kod, återkallas ärendet hos larmcentralen och ingen åtgärd sker.

Om något händer, t.ex. inbrottslarm eller brandlarm, ser du direkt i din BSAFE365 App. Du avgör enkelt åtgärd eftersom du vet bäst vem som skall vara i din bostad. Väktare skickas endast vid verifierad larm och om det behövs.
Har du frågor vid larm? Ring alltid oss först 020-272 333

[data-image-id='gourmet_bg']
[data-image-id='gourmet_bg']
[data-image-id='gourmet_bg']
[data-image-id='gourmet_bg']
[data-image-id='gourmet_bg']
[data-image-id='gourmet_bg']
[data-image-id='gourmet']
[data-image-id='gourmet']
[data-image-id='gourmet']
[data-image-id='gourmet']
[data-image-id='gourmet']
[data-image-id='gourmet']
[data-image-id='gourmet']
[data-image-id='gourmet']
[data-image-id='gourmet']
[data-image-id='gourmet']